Bram de Does (Amsterdam, 1934) moest midden jaren vijftig op de Amsterdamse Grafische School asymmetrische typografie bedrijven. 'En dat', zei hij eens, 'was voor mij reden genoeg om te denken: ik ga lekker symmetrisch werken, als een vorm van recalcitrantie en originaliteit.' Dat hij met zijn HBS-B diploma voor een beroepsopleiding koos, was al opmerkelijk. Na de grafische school trad hij in dienst bij Joh. Enschedé en Zonen in Haarlem als 'typografisch verzorger'. Tot 1988 zou hij hier, op een korte onderbreking na, werkzaam blijven.

Het meest vermeldenswaardige boek dat De Does voor Enschedé maakte, is ongetwijfeld de eigen uitgave Typefoundries in the Netherlands (1978) door Charles Enschedé. Alleen bij de Haarlemse firma kon toen nog zo'n omvangrijk werk met handletter worden geproduceerd, en zo goed. De titelpagina, gecentreerd en gezet uit gespatieerde Romanée-kapitalen, is in zijn soort perfect. Op de drukkerij werd De Does dan ook 'Puntje in, puntje uit' genoemd. Hij is zonder twijfel een behoudend boektypograaf, werkend in de traditie van Jan van Krimpen. Het gebruik van kapitaal mèt onderkast op titelpagina en omslag, en de toepassing van ornamenten, ziet hij als zijn 'modernisme'.

Onder de imprint Spectatorpers verschijnen publicaties die door hem zijn ontworpen èn met de hand zijn gezet en gedrukt. De onafhankelijkheid hierbij en het beheersen van de hele produktie trekken hem aan. Vaak bedient hij zich van Van Krimpen's Romanée of van het historisch lettermateriaal uit het bezit van Enschedé. In 1993 ontving hij voor de Spectatorpers-uitgave The steadfast tin soldier de Premio Felice Feliciano.

De Does is belangrijker als letterontwerper. In 1982 kwam zijn Trinité uit, die bekroond werd met de H.N. Werkmanprijs 1991. De over het algemeen als verfijnd en elegant gekarakteriseerde Trinité was door hem geconcipieerd als een all-purpose letter. Over de achtergronden van deze boekletter uit het Huis Enschedé schreef hij een openhartig essay: Romanée en Trinité. Historisch origineel en systematisch slordig (1991). De Trinité verwierf pas grote populariteit als PostScriptfont. Sinds 1995 is een tweede ontwerp van De Does op de markt, de Lexicon, waarvan een vroege versie in 1991 in Van Dales Groot woordenboek der Nederlandse taal was toegepast. De Lexicon is een breed bruikbare letter, die alle kwaliteiten bezit om een nieuwe Times te worden. Beide letters brengt The Enschedé Font Foundry in de handel.

 
Mathieu Lommen, Typokalender,
Rosbeek 39, 1995